Afdeling

GroenLinks Hoeksche Waard is een kleine lokale afdeling van GroenLinks. Onze afdeling bestaat grofweg uit het bestuur, de fractie - te vormen na de gemeenteraadsverkiezingen in de Hoeksche Waard van november 2018 - en de rest van de afdeling bestaande uit actieve GroenLinks-leden uit de Hoeksche Waard. Waar de fractie gaat over de politiek in de gemeenteraad, overziet ons afdelingsbestuur de algemene gang van zaken binnen de afdeling. Samen met de rest van de afdeling komen de fractie en het bestuur samen tijdens de algemene vergaderingen van GroenLinks Hoeksche Waard.

Het waarnemend afdelingsbestuur bestaat uit Kjell Noordzij (afdelingsvoorzitter), Bram Kruit (secretaris) en Thom Raaijen (penningmeester).

 

Voor algemene vragen en opmerkingen kun je contact met het afdelingsbestuur opnemen door een bericht te sturen. Ook kun je direct een bericht versturen naar de fractie van GroenLinks Hoeksche Waard betreffende de gemeenteraad en de politiek. GroenLinks Hoeksche Waard is daarnaast ook actief op Facebook en Twitter!